Po kome je Ludbreg dobio ime?

Po kome je Ludbreg dobio ime?

 

Kome Ludbreg duguje svoje ime vjerojatno nikada nećemo pouzdano ustanoviti, no uz novi početak nekadašnjeg rimskog naselja - Castrum Iovia, vezane su barem tri legende o imenu ovoga grada.

Dugo se držalo kako je Ludbreg ime dobio po burgundskom plemiću Lodbringu, koji je na antičkim razvalinama oko 1100. godine, utemeljio novo naselje. Vračajući se iz križarske vojne Lodbring je dospio u naše krajeve, a krajolik uz rijeku Bednju toliko mu se svidio da se odlučio ovdje skrasiti i podići zamak. Naselje koje je s vremenom podignuto oko Lodbringovog dvorca dobilo je naziv prema iskrivljenom imenu ovog križarskog viteza.

Uz ime grada Ludbrega vezana je i legenda koja seže u vrijeme turskih osvajanja. Ponad Ludbrega, na brijegu Gradiščak, nekoć je stajao utvrđeni grad s bedemima tako širokim da je po njima običavala šetati i žena vlasnika dvorca. Jednoga dana, šećući sa sinom u naručju, s visokih je bedema ugledala - tursku vojsku. Od silnog straha i uzbuđenja ispustila je dijete, kojeg se dočepao jedan od Turaka i odnio ga u gustu šumu.

Zdvojna zbog gubitka sina nesretna je žena kažu, izrekla kletvu - O prokleti, ludi breg. „Ludi breg“ s vremenom je tako postao - Ludbreg. 

No, ove legende natkrilila je ona o - Ludbergi, pokajnici kojoj Ludbreg ima zahvaliti svoje ime, ali i stoljetnu vinarsku tradiciju. Ludberga je navodno, rođena 1. travnja 1141. godine u Varaždinskim Toplicama, a na vinorodnom brežuljku ponad Bednje skrasila se kako bi ovdje, u pokajničkoj, trošnoj kućici okajala grijeh iz mladosti. Naime, ovu je topličku ljepoticu zaveo sam nečastivi u liku „viteza Ulrika“. Rodivši sina Theobalda, osramoćena Ludberga duhovni je mir pronašla u molitvi i uzgoju vinove loze.

Njeno je vino uskoro bilo na glasu u cijelom kraju kao ljekovito, dapače - čudotvorno. No, još uvijek lijepa, Ludberga je opet bila na kušnji. U njenom se vinogradu jednoga dana ponovo uprizorio nečastivi, ovoga puta u liku bogatog grofa koji je nakanio kupiti njeno imanje i ponovo ju - zavesti.

Ludberga je sada prozrela podlu namjeru i u bijesu, dohvativši križ, njime tako silno udarila vraga da ga je protjerala kroz pakleno središte zemlje, sve do suprotne strane Kugle zemaljske. Tako je nastao - Antipodes, vulkansko otočje u Tihom oceanu.

Ludberga je sačuvala svoju čast i dočekala duboku starost, a zahvalni narod svoje je mjesto odlučio nazvati - Ludbreg.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.