Najstariji varaždinski trg

Najstariji varaždinski trg

 

Mnogi će na pitanje – Koji je varaždinski trg najstariji? – spremno odgovoriti kako je to Trg kralja Tomislava. No, najstariji trg u gradu nije Korzo, već Franjevački trg.

Upravo na tom prostoru, na kojem su se križali stari putovi od zapada prema istoku te od sjevera prema jugu, podignute su prve kuće u gradu Varaždinu. Mira Ilijanić piše o «tipično sredovječnoj lokaciji starih varaždinskih trgova – Franjevačkog, koji se razvio iz ranosredovjekovnog uličnog trga, takozvanog vicusa, i kasnosredovječnog četverouglatog «foruma publicuma» - trga pred Vijećnicom» i dodaje da «oba ova u ključu povezana trga još krajem 17. stoljeća u gradskim zapisnicima nose zajednički naziv «forum publicum».

Početkom 13. stoljeća u Varaždin dolaze redovnici iz viteškog reda ivanovaca, koji su podigli samostan s hospitalom i crkvu svetog Ivana Krsitelja, koji su krajem 13. stoljeća preuzeli franjevci.

Južno od ove crkve već je bila izgrađena župna crkva, koja je podignuta vjerojatno oko 1172. godine, dakle prije nego je Varaždin prvi puta spomenut u nekom povijesnom dokumentu -1181. godine.
Povijesni dokumenti iz tog vremena svjedoče kako su varaždinski «varošani», slobodni građani varaždinski, bili vrlo umješni trgovci koji su razvili živu trgovinu sa Štajerskom, pa su neki od njih stekli značajni imutak.

Tako je primjerice, zabilježeno da je 1270. godine «ugledni građanin Kurej» kupio palaču i pet kurija u Varaždinu.

Kuće su u to vrijeme bile građene od drva, i pokrivene slamom, trstikom i hrastovim daščicama. Kako se grad razvijao i širio tako je i trg pred kamenom kućom – gradskom vijećnicom, s vremenom postao glavni gradski trg i središte javnog života grada Varaždina. 

 

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.