Kalnik

 

Područje osobitih geoloških i geomorfoloških značajki, bogate krajobrazne i stanišne raznolikosti, te bogate kulturne i povijesne baštine.

Rasjedi, raznoliki padovi slojeva, zdrobljene stijene i mineralni izvori svjedoče o intenzivnoj tektonici Kalničkog područja.

Najveći dio je pod listopadnom šumom, dok čistih prirodnih crnogoričnih šuma nema, osim fragmentarno sađenih crnogoričnih sastojina. Područje ima veliki floristički značaj, zbog prisustva nekih mediteranskih, ilirskih, pontskih i alpskih biljaka. Najljepši dijelovi kalničke prirode mogu se doživjeti obilaskom uređene Poučne staze.

Ostaci zidina utvrda starih gradova Velikog i Malog Kalnika (nastalih polovicom 13. stoljeća) svojim estetskim, kulturno-povijesnim i turističkim značenjem upotpunjuju vrijednost i i krajobraznu raznolikosti koju pruža značajni krajobraz Kalnik.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.