26. 6. 2020.

Pružanje medicinske pomoći turistima

Pružanje medicinske pomoći turistima

 

U slučaju pojave bolesti kod gostiju koji borave u turističkom smještajnom objektu u nastavku su navedene informacije o pružanju medicinske pomoći turistima.


Strani turisti:

Strani turisti koji dolaze iz zemalja Europske unije uz svoju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja s kojom mogu u našim ugovornim zdravstvenim ustanovama dobiti neodgodivu medicinsku pomoć, dakle kako u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite (obiteljska medicina, zdravstvena zaštita žena, pedijatrija, dentalna zdravstvena zaštita), tako i u bolnicama.

Domaći turisti –osiguranici HZZO-a:

Naši domaći turisti - osigurane osobe koji se nađu u mjestu izvan svojeg mjesta prebivališta mogu se javiti u ugovornu ordinaciju opće obiteljske medicine u slučaju hitnih akutnih stanja, traume, akutne upalne i zarazne bolesti ili akutnog poremećaja koji zahtjeva terapijsko zbrinjavanje. Ugovorni doktori izvan mjesta prebivališta ne mogu propisati privremenu nesposobnost za rad (bolovanje), no mogu u slučaju potrebe propisati lijek dakle izdati recept te uputiti osiguranika na laboratorijsku pretragu.

 

Domaći i strani turisti se u slučaju potrebe mogu uputiti u hitnu službu Zavoda za hitnu medicinu ili na hitan prijem u najbližu bolnicu.

Raspored rada s kontakt brojevima ambulanti koje se nalaze u sastavu Doma zdravlja Varaždinske županije preuzmite u prilogu.

Za ostale ambulante (a to je veći dio, u kojima zdravstveni radnici javnu zdravstvenu službu obavljaju u zakupu / koncesiji temeljem ugovora sa HZZO), za podatke o njihovom radnom vremenu, obratite se nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Varaždinu.

 

Telefonski broj epidemiologa u pripravnosti

ZZJZ Varaždinske županije - 099 2119 802

Povezani dokumenti

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.