Kuće za odmor

Kuća za odmor Noah

Kategorija: ****
Kapacitet: 6
Adresa: Madžarevo 114 A, Novi Marof
Telefon: +385 (0)91 253 2491
zucozugec@gmail.com


Kuća za odmor „Nanina bajka“

Kategorija: ***
Kapacitet: 2
Adresa: Ulica Braće Radić 137/10, Beretinec
Telefon: +385 (0)98 972 2298
natasa.novko@gmail.com


Top Hill Nest

Kategorija: ***
Kapacitet: 5+4 (2 kuće)
Adresa: Falinić Breg 89, Cestica
Telefon: +385 (0)91 339 9604
tophillnest@gmail.com


Kuća za odmor Burg

Kategorija: ***
Kapacitet: 4+1
Adresa: Vinica Breg 23H, Vinica
Telefon: +385 (0)98 267 426
pointex.d.o.o@vz.t-com.hr


Hmooyi Hill Cottage

Kategorija: ***
Kapacitet: 6
Adresa: Falinić breg 206, Cestica
Telefon: +385 (0)98 379 366, +385 (0)98 690 203
arianapomper3@gmail.com, hmooyihillcottage@gmail.com


Kuća lješnjaka

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Katalena 150, Vinogradi Ludbreški
Telefon: +385 (0)91 57 73 133
drsacer@gmail.com


Kuća za odmor „Šumski raj“

Kategorija: ***
Kapacitet: 2
Adresa: Ljudevita Gaja 31/A, Križanec
Telefon: +385 (0)98 166 3891
opgsincek@gmail.com


Kuća za odmor Sanjalica

Kategorija: ***
Kapacitet: 6
Adresa: Dravska ulica 137, Svibovec Podravski
Telefon: +385 (0)98 98 28 338
bsobak@yahoo.com


Kuća za odmor Trakošćan

Kategorija: ***
Kapacitet: 2
Adresa: Trakošćan 28, Bednja
trakoscan.info@gmail.com


Kuća za odmor Villa Mila

Kategorija: ***
Kapacitet: 6
Adresa: Bednjanska 2, Ludbreg
Telefon: +385 (0)91 464 5047
tdijanosic@inet.hr


Moment's Pool House

Kategorija: ***
Kapacitet: 6
Adresa: Trakošćan 23A, Bednja
Telefon: +385 (0)98 404 257
nenadblagus2@gmail.com 


Oak Cottage 

Kategorija: ***
Kapacitet : 4
Adresa: Maruševec 81 B, Maruševec
Telefon: +385 (0)98 236 707
dmatak@public.carnet.hr


Old Chestnut Vacation Home

Kategorija: ***
Kapacitet: 6
Adresa: Varaždinska 19, Varaždinske Toplice
Telefon: 0385 (0)98 171 9850
oldchestnuthouse@gmail.com


Pool Village House

Kategorija: ****
Kapacitet: 5
Adresa: Breznica 91, Breznica
Telefon: +385 99 46 16 605
almir_karabegovic@hotmail.com


Old Oak House

Kategorija: ***
Kapacitet: 8
Adresa: Maruševec 97B
Telefon: +385 (0)91 133 6437
oldoak.house
valentina.dukaric2411@hotmail.com


Ruralna kuća za odmor Domus Antiqua

Kategorija: 4 sunca
Kapacitet: 2
Adresa: Gornja Voća 116, Donja Voća
Telefon: +385 (0)98 818 137
ivica.lukacek@gmail.com


Ruralna kuća za odmor Rim

Kategorija: 4 sunca
Kapacitet: 2+2
Adresa: Varaždinska ulica 1/10, Veliki Lovrečan
Telefon: +385 (0)99 259 6255
katarina.milec@gmail.com


Kuća za odmor Kuserbanj

Kategorija: ***
Kapacitet: 2
Adresa: Vinica Breg 16a, Vinica Breg
Telefon: +385 (0)95 531 1555
zorankuserbanj@yahoo.com


Holiday Villa Rita

Kategorija: ***
Kapacitet: 8+2
Adresa: Ulica Franje Bužanića 14, Turčin
Telefon: +385 (0)98 937 0909
kristina.bobek@gmail.com


Čarobni breg

Kategorija: ****
Kapacitet: 6
Adresa: Vinogradarska 37c, Beretinec
Telefon: +385 (0)98 983 7565
www.enchantinghill.com
enchantinghill@gmail.com


Kuća za odmor Vitez Hrvoje

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Leštakovec 359, Jalžabet
Telefon: +385 (0)91 761 2761
hrvoje.vitez@yahoo.com


Kuća za odmor Vita Natura

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Rukljevina 15/15, Varaždinske Toplice
Telefon: +385 (0)91 517 8445
steficamusulin@gmail.com


Holiday home Villa Issa

Kategorija: ****
Kapacitet: 4+2
Adresa: Varaždinske Toplice, Vrtlinovec 102/54
Telefon: +385 (0)98 900 6370
monikadrvar@gmail.com


Sofi Holiday House

Kategorija: ***
Kapacitet: 4+2
Adresa: Varaždinske Toplice, Pišćanovec 18/2
Telefon: +385 (0)98 195 6222
9ivana995@gmail.com


Odisea Hill House

Kategorija: ***
Kapacitet: 4+2
Adresa: Gačice 11A
Telefon: +385 (0)98 202 815
info@odisea-travel.hr


Kuća za odmor Dom&San

Kategorija: ***
Kapacitet: 4+2
Adresa: Mali Vrh 39a, Varaždin Breg
Telefon: +385 (0)99 260 6603
selbit@net.hr


Kuća za odmor „Melani“

Kategorija: ***
Kapacitet: 5+2
Adresa: Vinogradi Ludbreški, Storjak 73
Telefon: +385 (0)99 530 6934


Kuća za odmor Oasis of peace

Kategorija: ****
Kapacitet: 6+2
Adresa: Lukavec 30D, Ivanec
Telefon: +385 (0)99 599 1850
info.holidayincroatia@gmail.com


Ruralna kuća za odmor Glavina

Kategorija: 3 sunca
Kapacitet: 8+2
Adresa: Breznički Hum 161  
Telefon: +385 (0)91 372 4777
glavinajasminka@gmail.com


Flower Street House

Kategorija: ****
Kapacitet: 4+2
Adresa: Cvjetna 52B, Varaždinske Toplice
Telefon: +385 (0)99 217 7888
hrvoje.galic.vz@gmail.com


Kuća za odmor Bralić

Kategorija: ****
Kapacitet: 6
Adresa: Halić 13/B, Varaždin Breg
Telefon: +385(0)99 987 962
branka.bralic@tpvz.hr


Kuća za odmor Grga

Kategorija: ****
Kapacitet: 3+2
Adresa: Gornja Voća 74A
www.kucagrga.com
vlatko.gregur@gmail.com


Kuća za odmor Cerovčec

Kategorija: **
Kapacitet: 2
Adresa: Gornja Voća 207D, Donja Voća
sinisa.cerovcec@gmail.com


Agroturizam Požgaj

Kategorija: 4 sunca
Kapacitet: 10
Adresa: Dravska 24, Veliki Bukovec
Telefon: +385 (0)99 216 2796
agroturizam.pozgaj@gmail.com


Pine Hill House

Kategorija: ***
Kapacitet: 6+2
Adresa: Klenovnik 377
Telefon: +385 (0)91 278 2544
pinehillhouse.klenovnik@gmail.com


 

Kuća za odmor "Greenwood 84"

Kategorija: ***
Kapacitet: 2+2
Adresa: Vinogradska 84, Kelemen
misaknedeljko@gmail.com


Kuća za odmor "Hedona Home"

Kategorija: ***
Kapacitet: 5+1
Adresa: Vinogradska 37B, Beretinec
Telefon: +385 (0)95 370 4705
zrnicika@gmail.com


 

Kuća za odmor Janković

Kategorija: ***
Kapacitet: 2+2
Adresa: Segovina 10G, Ludbreg
Telefon: +385 (0)95 869 4249
miroslavjankovic888@gmail.com

 

Ruralna kuća za odmor „PRI LOVOR SEČI“

Kategorija: 3 sunca
Kapacitet: 6+2
Adresa: Vinogradska 48a, Sveti Ilija
Telefon: +385 (0)99 433 6092
scecelj2@gmail.com


Kuća za odmor La Mia Storia

Kategorija: ***
Kapacitet: 2+2
Adresa: Ribnička ulica 106b, Črešnjevo
Telefon: +385 (0)98 822 270
vlatka.kocijan.persi@gmail.com


Kuća za odmor HOPE

Kategorija: ****
Kapacitet: 6+2
Adresa: Podrute 114c
Telefon: +385 (0)91 461 111
ksenija.abramovic@laudato.hr

 

 

 

-

EKO BAJKA

Kategorija: **
Kapacitet: 3


Kuća za odmor Briška

Kategorija: ***
Kapacitet: 3
Adresa: Vinogradarska ulica 212, Beletinec
Telefon: +385 (0)99 310 5847
matija.kefelja@automobil-loncar.hr


Kuća za odmor Čanadi

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Nova gora 76A, Jalžabet
Telefon: +385 (0)91 510 3009
marko.canadi2@vz.ht.hr


Kuća za odmor Čavlek

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Vinica Breg 5D, Vinica
Telefon: +385 (0)99 8568 077
tomislav_cavlek@net.hr


Hiža Golubić

Kategorija: ***
Kapacitet: 2+2
Adresa: Vinica Breg 97, Vinica
Telefon: +385 (0)98 325 627
ivand.golubic@gmail.com


Kuća za odmor Grabar

Kategorija: ***
Kapacitet: 2
Adresa: Banjšćina 390, Varaždin Breg
grabar.tihomir@gmail.com


Kuća za odmor Horvat

Kategorija: ***
Kapacitet: 2
Adresa: Bednjanska 14M, Ludbreg
Telefon: +385 (0)91 144 0405, +385 (0)91 725 6188
kreso@elmag.hr


Kuća za odmor Kopjar

Kategorija: ***
Kapacitet: 6
Adresa: Ludbreška 71, Kelemen
Telefon: +385 (0)98 350 2210
sanja.kopjar74@gmail.com


Kuća za odmor Korotaj

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: 8. maja 48, Kolarovec
Telefon: +385 (0)91 887 4366
dusankakadi8@gmail.com


Kuća za odmor Košćak

Kategorija: ***
Kapacitet: 3
Adresa: Varaždinska 2C, Gornji Kućan
Telefon: +385 (0)98 436 624
marijan.k22@gmail.com


Villa Trakoscan Dreams

Kategorija: ****
Kapacitet: 3
Adresa: Bednja, Šinkovica Šoška 25a
Telefon: +385 (0)95 902 3216
tonilovrec@gmail.com


Kuća za odmor Šimenc

Kategorija: ***
Kapacitet: 2+2
Adresa: Marijana Dolanjskog 3, Babinec, Cestica
Telefon: +385 (0)98 268 999
boris@vall042.com


Kuća za odmor „Tri breze“

Kategorija: ***
Kapacitet: 2
Adresa: Radešić 5 C, Breznički Hum
Telefon: +385 (0)99 208 6465
nibiskup@gmail.com


Kuća za odmor „Padiva“

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Izvorska 56, Globočec Ludbreški
Telefon: +385 (0)98 307 625
padiva.croatia@gmail.com


Villa Trakoscan Dream

Kategorija:****
Kapacitet: 3
Adresa: Šinkovica Šaška 25A, Bednja
Telefon: +385 (0)95 902 3216
tonilovrec@gmail.com


Kuća za odmor Golub

Kategorija: **
Kapacitet: 2
Adresa:  Vinica Breg 46
Telefon: +385912390561
rgolub@vzz.hr


Kuća za odmor „Wooden Paradise“

Kategorija: ***
Kapacitet: 6                                                                                                    
Adresa:  Vinica Breg 128A
Telefon: +385 (0) 99 4485 856
suncica.rea@gmail.com


Georgina Sunny Hill House

Kategorija: ****
Kapacitet: 4+2
Adresa:  Vinogradska 90, Seketin
Telefon: +385 (0) 91 652 9665
durdicaz@yahoo.com


Kuća za odmor Pomper

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Golo brdo 112A, Jalžabet
Telefon: +385 (0)91 753 1454
sara.pomper@gmail.com


Kuća za odmor Iasae hills

Kategorija: ***
Kapacitet: 2+2
Adresa: Vrtlinovec 351, Varaždinske Toplice
Mobitel: +385 (0)98 175 3909
zdravka.mail@gmail.com


Maja's Village House

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Vladimira Nazora 75, Seketin
Telefon: +385 (0)91 553 1027
majamajnaric1@gmail.com


Kuća za odmor Greencajt

Kategorija: ***
Kapacitet: 8
Adresa: Vinogradarska 57, Jakopovec
Telefon: +385 (0)91 735 4755
amaric13@yahoo.ca


Kuća za odmor Milka

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Varaždinska ulica 137, Trnovec Bartolovečki
Telefon: +385 (0)99 7919 209
iparat189@gmail.com


House of nature

Kategorija: ****
Kapacitet: 4+2
Adresa: Varaždin Breg, Dugi Vrh 19
lukman@laboklin.hr


Kuća za odmor Šipek

Kategorija: ***
Kapacitet: 4+2
Adresa: Vinica Breg 57S
Telefon: +385 (0)91 760 3112
bozidar.sipek19@gmail.com


Kuća za odmor Magić

Kategorija: ***
Kapacitet: 3+2
Adresa: Leštakovec 381, Jalžabet
Telefon: +385 (0)98 246 447
branko_magic@net.hr 


Kuća za odmor Activ

Kategorija: ***
Kapacitet: 3+2
Adresa: Ulica Krešimira Kapeša 136, Beretinec
Telefon: +385 (0)91 784 4918
robert.balazinec@vz.htnet.hr


Kuća za odmor 18M

Kategorija: ***
Kapacitet: 4+2
Adresa: Lovrečan 18M, Ivanec
Telefon: +385 (0)99 7919 209
iparat189@gmail.com 


 

Kuća za odmor Havojić

Kategorija: ****
Kapacitet: 4+2
Adresa: Visoko 150, Visoko
Telefon: +385 (0)97 671 2729
havojicirena@gmail.com 


 

KUĆA ZA ODMOR SLATNJAK

Kategorija: ***
Kapacitet: 6+2
Adresa: Stjepana Radića 81a, Vinica
Telefon: +385 (0)95 917 2819
sipek.tomislav@gmail.com


Kuća za odmor Car

Kategorija: ****
Kapacitet: 8+2
Adresa: Vinogradska ulica 138/33, Donja Poljana


Cabin Winterfell

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Knapić 50D, Knapić
sinisa.zupanic@gmail.com


KUĆA ZA ODMOR PIŠĆANOVEC

Kategorija: ***
Kapacitet: 4+2
Adresa: PIŠĆANOVEC 19, Pišćanovec


Villa Wish

Kategorija: ***
Kapacitet: 8
Adresa: Vinica Breg 148, Vinica
Telefon: +385 95 711 0961
Mail: booking@villa-wish.eu
Web: villa-wish.eu


Villa Toscana

Kategorija: ***
Kapacitet: 4
Adresa: Vinogradska 113, Seketin
Telefon: +385 99 280 1302
Mail: villatoscana.estate@gmail.com
Web: facebook.com/Villa Toscana Varaždin

 

Kuće za odmor

Ostala ponuda

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.